Participatívna demokracia v plánovaní

piatok, 26. február 2016 - 10:15

V EÚ je badateľný posun od direktívneh k participatívnemu plánovaniu. Môžu občania plánovať sami? Pozvánka na seminár a diskusiu s predstavením charty o participatívnom plánovaní, ktorá by mala byť implementovaná do európskej legislatívy.

 

Stránky