Udržateľné bývanie

V júni organizova Fa ČVUT v Prahe medzinárodnú konferenciu na tému "Udržatľné bývanie".

Prikladáme link na Zborník z konferencie. Zborník dá sa stiahnuť z linku spolu s ďalšími podkladmi a prezentáciami: https://www.fa.cvut.cz/cs/aktualne/11049-konference-dostupne-bydleni-pro-21-stoleti-hledala-reseni-nalehave-spolecenske-vyzvy

Stránky