Cena ZUUPS 2019

Súťaž Cena ZUÚPS 2019 bola vyhlásená Radou Združenia pre urbanizmu s a územné plánovanie na Slovensku ako bienále v júni 2019. Pôvodný termín odovzdania súťažných návrhov do 30.septembra 2019 bol predĺžený do 30. novembra 2019.

Stránky