15 minútové mesto

Teória 15 minútového mesta vznikla ako odpoveď na súčasnú pandémiu a transformáciu miest vyplývajúcu práve z obmedzení, ktoré pandémia Covid-19 priniesla.
Viac informácii: https://www.15minutecity.com/