Pre nových členov ZUUPS a užívateľov portálu

Čo získate členstvom v ZUUPS:

- možnosť zúčastňovať sa na platených akciách a diskusiách organizovaných ZUUPS za zvýhodnenú cenu
- prístup ku kontaktom ostatných členov ZUUPS
- prístup k vyhradeným materiálom a informáciám pre členov ZUUPS

Pre registráciu využite jednu z nasledovných možností:

1A. SOM ČLEN SAS A CHCEM SA PRIHLÁSIŤ DO ZUUPS :

Ak už ste členom SAS, zaregistrujte sa prosím na tomto portáli ako člen SAS - ZUUPS.

1B. UŽ SOM ČLENOM SAS-ZUUPS :

Pretože momentálne prebieha obnova evidencie členov ZUUPS a už ste existujúcim členom, zaregistrujte sa prosím na tomto portáli ako člen SAS - ZUUPS.

2. NIE SOM ČLEN SAS A CHCEM SA PRIHLÁSIŤ DO ZUUPS:

Členstvo v ZUUPS je podmienené členstvom v SAS, nakoľko ZUUPS je jedným zo združení pri SAS.
Pre prihlásenie sa za člena SAS - ZUUPS mmôžete vyplniť priloženú prihlášku (podpísanú poslať na adresu SAS), pre efektívnejšiu komunikáciu a prístup k portálu sa však prosím zaregistrujte ako "nový člen".
alebo
Ak ste zaregistrovaný ako "nový člen" a následne prihlásený na stránke môžete sa prihlásiť do ZUUPS aj pomocou elektronického formulára, vytlačiť ho, podpísať a poslať tiež na adresu:

Spolok architektov Slovenska
Panská 15
811 01 Bratislava

Viac o spolku architektov Slovenska: www.sasarch.sk

Členské príspevky SAS (schválené na zasadnutí Prezídia SAS dňa 24.10.2008):
50,- Eur pre člena v produktívnom veku
15,- Eur pre študentov
10,- Eur pre dôchodcov a rodičov na MD

Elektronická prihláška - formulár
3. CHCEM VYUŽÍVAŤ PORTÁL AKO REGISTROVANÝ UŽÍVATEĽ

Zaregistrovanie na portáli ZUUPS.sk je zdarma.
Zaregistrujte sa ako bežný užívateľ.