Správa s upozornením

Musíte sa prihlásiť alebo zaregistrovať aby ste mohli použiť tento formulár.

Prihláška a dotazník člena SAS

Členské príspevky SAS (schválené na zasadnutí Prezídia SAS dňa 24.10.2008):
50,- Eur pre člena v produktívnom veku
15,- Eur pre študentov
10,- Eur pre dôchodcov a rodičov na MD

Členské prosíme uhradiť:
poštovou poukážkou, bankovým prevodom, alebo osobne v pokladni SAS do 31. marca kalendárneho roku.
Vo variabilnom symbole uveďte dátum Vášho narodenia v tvare DDMMRR2010 a v správe pre prijímateľa uveďte svoje meno a adresu.
Číslo účtu: Tatrabanka, 2662000033/1100
Príp. informácie na telefóne: 02/5441 86 08