Výsledky ceny ZUUPS 2017

 Dňa 11. decembra 2017 zasadala porota na pôde SAS v nasledovnom zložení: Martin Bedatš, Martin Dúbravec, Milan Haviar, Ján Komrska, Bohumil Kováč, Štefan Moravčík, Juraj Silvan. Za predsedu poroty bol zvolený Bohumil Kováč.

Na Cenu ZUUPS 2017 sa porota rozhodla nominovať tieto diela:

Mestské rekreačné lesy Poprad Ateliér Dobrucká, Ing. Anna Dobrucká, Ing. arch. Martin Jerguš, Ing. Lenka Ficeková, Ing. Monika Slováková

Voľnočasový priestor JAMA PARK, Bratislava Ing. arch. Martin Berežný, Ing. arch. Katarína Boháčová, Ing. Mgr. art. Daniel Šubín

Úprava verejného priestranstva "Pomník padlých hrdinov", Banská Štiavnica AK Csanda-Piterka, Ing. arch. Milan Csanda, Ing. Monika Slováková, Ing. arch. Pavlína Koniarová, Ing. arch. Martin Lapšanský

Územný plán mesta Hlohovec Ing. Mária Krumpolcová, Ing. arch. Juraj Krumpolec, Ing. Vojtech Krumpolec, Ing. arch. Vladimír Vodný, Ing. arch. Kristína Košťálová, Dr. Ing. Peter Rakšányi, PhD, Mgr. Jana Sálková

Porota napokon rozhodla udeliť Cenu ZUUPS 2017 za dielo:

Mestske rekeeačné lesy Poprad autorom: Ateliér Dobrucká, Ing. Anna Dobrucká, Ing. arch. Martin Jerguš, Ing. Lenka Ficeková, Ing. Monika Slováková

Výstava prihlásených prác do súťaže bude sprístupnená do 21.12.2017 v Sieni Dušana Jurkoviča na Panskej ulici č.15 v Bratislave. Otvorené denne okrem soboty a nedele 11:0 – 17:00

Cenu ZUUPS 2017 finančne podporil a záštitu prevzal minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky pán Arpád Érsek