CENA ZUUPS 2017

Združenie pre urbanizumus a územné plánovanie pri Spolku architektov Slovenska vyhlasuje 5. ročník národného kola súťaže

Cena ZUUPS 2017

Téma: udržateľný urbanizmus

Termín vyhlásenia súťaže 1.5.2017

Prihlásenie a dodanie diel do súťaže: do 31.10.2017

Prezentačná výstava prihlásených diel: január až február 2018

 

porota súťaže:

 

  1. Ing. arch. Milan Haviar - MDVRR SR,
  2. Prof. Ing.arch. Bohuš Kováč, PhD., FA STU, 
  3. arch. Vít Řezáč, PhD. ,  AUUP ČR 
  4. Ing.arch. Štefan Moravčík - za SKA
  5. Ing. arch. Martin Beďatš, ÚHA Trenčín
  6. Mgr art. Róbert Dúbravec UHA mesta Martin 
  7. Ing. Martin Lakanda - generálny riaditeľ SAŽP 
  8. náhradník 1:  Ing. arch. Ján Komrska 
  9. náhradník 2:  RNDr. Juraj Silvan, PhD.
Na stiahnutie: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon Štatút 2017226.12 KB
Súbor Prihláška75.56 KB