Krajina-liek na environmentálnu krízu - výstava krajino-architektonických diel

Organizátor: 
SAS - Spolok architektov Slovenska
Dates: 
utorok, 25. apríl 2023 - 21:45

Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku pripravuje výstavu na tému "Krajina - liek na environmentálnu krízu". Touto výstavou chce prezentovať krajinno-architektonické úpravy v zastavanom prípadne i v krajinnom prostredí, ktoré majú pozitívny vplyv na kvalitu životného prostredia a zároveň predstavujú adaptačné či mitigačné opatrenia na klimatickú krízu, a to pri akceptovaní sociálnych a kultúrnych potrieb súčasnej spoločnosti. Chceme dokázať, že čo je ekologické, ekostabilizačné, environmentálne môže byť i tvorivé, originálne a prípadne harmonické. Zároveň chceme vyvolať spoločenskú diskusiu o spolupráci ekológov, environmentalistov, urbanistov, architektov, krajinných architektov, dopravných inžinierov a iných profesií pri tvorbe a rozvoji územia. Spoluprácu pokladáme za prioritu pri riešení územia. ZUUPS je interdisciplinárne a otvorené združenie, na pôde ZUUPS sa diskutuje ako o územnom rozvoji, tak o územnom plánovaní, o pozemkových úpravách, o historickej krajine, tiež o krajinnom plánovaní, o hodnotách krajiny, o kultúrnych hodnotách, apod. Len multidisciplinárne tímy majú šancu dobre, šetrne a udržateľne riešiť územie. Rezortizmus už "vyšiel z módy". Spojme sily. Prezentujme svoje práce na pripravovanej výstave.
Výstava bude putovná a ľudia z viacerých miest budú mať možnosť si výstavu pozrieť a tiež zúčastniť sa na verejnej odbornej diskusie.
V prílohe prikladáme libreto výstavy a prihlášku pre autorov a autorské kolektívy, ktoré majú záujem prezentovať na výstave svoje diela.
Výstavy budú realizované od 09.2023 do 12.2024.
Autori a autorské kolektívy, prípadne investori krajinno-architektonické diela môžu prihlásiť a postre doručiť v súlade s prihláškou - do konca mája 2023.

Na stiahnutie: 
Adresa: 

SAS, Panská 15, 81101 Bratislava