CENA ZUUPS 2023 - Cena za urbanizmus

Organizátor: 
SAS - Spolok architektov Slovenska
Dates: 
štvrtok, 1. jún 2023 - 0:30

Dovoľujeme si informovať odbornú verejnosť, že Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku, ktoré pôsobí pri Spolku architektov Slovenska, organizuje urbanistiko-architektonicko-krajinársku súťaž Cena ZUUPS 2023 - Cena za urbanizmus. Cenu ZUUPS (Združenia pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku) vyhlasujeme od roku 2009 pravidelne bienálovitým spôsobom - v dvojročných intervaloch (s výnimkou rokov 2020-2022 z dôvodu Covidu). K udeľovaniu tejto Ceny ZUUPS nás viedla snaha predstaviť verejnosti zaujímavé koncepty, štúdie, ideové zámery, myšlienky ale i nové metodické či inovatívne prístupy k územnému plánovaniu a k tvorbe krajiny. Chceme tiež prezentovať tvorivosť urbanistov, vyzdvihnúť ich prínos v rozvoji miest, mestských funkčných celkov, obcí, tiež pri tvorbe environmentálnych stratégií apod. Cena ZUUPS - Cena za urbanizmus tak získava nadrezortný kontext. Cena má verejnosti ukázať odbornosť, otvorenosť, angažovanosť, tvorivosť tímov v súlade s novými trendmi a požiadavkami doby. Takto chceme prispieť k implementácii Agendy 2030 pre udržateľné mestá a ku Koncepcie rozvoja miest.

Cena ZUUPS predstavuje národné kolo medzinárodnej súťaže ECTP-CEU (European Council of Spatial Planners - Conseil Européen des Urbanistes). Národné kolo prebieha vždy v nepárnom roku, medzinárodná súťaž prebieha vždy v párnom roku. Víťazné diela Ceny ZUUPS v každom ročníku postupujú do medzinárodnej súťaže ECTP. ZUUPS je členom ECTP-CEU (prehľad doterajších víťazných diel uvádzame nižšie). V tomto roku organizujeme už 7. ročník Ceny ZUUPS - Ceny za urbanizmus. Svoje súťažné diela môžu urbanisti, riešiteľské tímy, prípadne investori alebo mestá predkladať na Spolok architektov Slovenska do konca septembra a do konca roka medzinárodná odborná porota určí troch nominantov na Cenu a vyhlási Laureáta Ceny ZUUSP pre rok 2023.

Týmto chceme vyzvať odbornú verejnosť, riešiteľské tímy, investorov, mestá na účasť v súťaži Cena ZUUPS 2023.

Na stiahnutie: 
Adresa: 

SAS, Panská 15, 81101 Bratislava