Výstava Cena ZUUPS - Cena za urbanizmus v Banskej Bystrici

Organizátor: 
ZUUPS - Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie - vlastná akcia
Dates: 
utorok, 4. október 2022 - 11:15

Dovoľujeme si upriamiť Vašu pozornosť na Výstavu, ktorá sa uskutoční 10.10.2022 o 17.00 hod. v Banskej Bystrici. Cieľom výstavy je predstaviť verejnosti súčasnú urbanisticko-krajinársku tvorbu a diela ocenené v rámci súťaže Cena ZUUPS - Cena za urbanizmus, ktorú Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku organizuje bienálovitým spôsobom od roku 2009. Ďalší ročník súťaže bude v roku 2023. Výstava má byť inšpiráciou pre tvorivé ateliéry a povzbudením na účasť v súťaži. Víťazné diela boli prezentované na medzinárodnej súťaži ECTP-CEU v Bruseli.
Súčasťou vernisáže bude i diskusia odbornej a laickej verejnosti na tému "udržateľného rozvoja miest". Vzhľadom na súčasnú ekonomickú, environmentálnu a spoločenskú krízu je potrebné zamyslieť sa nad možným príspevkom urbanistov k budúcemu rozvoju miest v spolupráci s lokálnymi lídrami i zainteresovanou verejnosťou. Kvalitný rozvoj miest je možné realizovať len cez spoločenskú dohodu.
Výstavu s diskusiou organizuje ZUUPS v spolupráci so SAS a s mestom Banská Bystrica.
Tešíme sa na vašu účasť na vernisáži a diskusii. Vernisáž s diskusiou sa uskutoční 10.10.2022 o 17.00 hod. v Cikkerovej sieni Radnice v Banskej Bystrici.
Rada ZUUPS

Na stiahnutie: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon Pozvánka BB - finish BB.pdf933.05 KB
Adresa: 

SAS Panská 15, Bratislava