Deň architektúry-Nitra

Organizátor: 
Spolok KRUH (ČR)
Dates: 
piatok, 26. august 2022 - 10:15

Spolok KRUH (Česko) v spolupráci s lokálnymi organizáciami a iniciatívami pripravuje 12. ročník celorepublikového festivalu (30. - 06.10.2022), do ktorého sú zapojené české a slovenské mestá a obce všetkých veľkostí. V Nitre sa Deň architektúry oficiálne uskutoční štvrtýkrát.

Deň architektúry nie je len o architektúre a urbanizme, ale o širších súvislostiach, ktoré stoja na pozadí vzniku každého domu, parku, štvrte či mesta.
Motto tohto ročníka je "Nebúraj, transformuj!" a vo veľkej časti sa zameriava na ekologický, ekonomický aj etický rozmer architektúry a výstavby a predstaví jej rôzne mierky v praxi. Téma svetového dňa architektúry na viaže aj na európsku iniciatívu Európsky rok zelenších miest 2022, ktorý si kladie za cieľ poukázať na význam zelenej infraštruktúry a nevyužitých možností zvyšovania kvality života v mestách.

Tím Deň Architektúry Nitra vás touto cestou oslovuje, vybrať jeden z vašich projektov k téme "Nebúraj, transformuj!" a stať sa tak súčasťou výstavy prezentovanej nielen komunite architektov, ale aj laickej verejnosti.

Tím Deň Architektúry vytvorí predlohu do ktorej vložíte fotografie a iné ďalšie informácie k projektu. Keďže finančné prostriedky sú obmedzené, jedinou možnosťou tlače je prostredníctvom samotných ateliérov.

Prosíme o potvrdenie záujmu sa zapojiť.

V Nitre je pripravený víkendový program nielen pre obyvateľov mesta v témach architektúry a urbanizmu.
Piatok 30.9.2022
prednáška a otvorenie výstavy
"Nebúraj, transformuj!"

Kino Lipa, Nitra
Sobota / nedeľa 01.-02.10.2022
workshopy, prehliadky, prednášky a otvorenie výstavy experimentálneho bádania tvorby priestoru mesta

Botanická záhrada SPU, Nitra

Spolok KRUH sa venuje propagácii architektúry. Vznikol v roku 2001 ako dobrovoľný spolok študentov pražskej AVU v reakcii na nedostatok informácií o súčasnej architektúre. V spolupráci s nimi sa v kruhu Združenia architektov Nitry pokúšame verejnosti predstaviť kvalitnú a súčasnú architektúru, otvárame diskusie a takisto ako zakladajúci spolok KRUH v Prahe, umožňujeme dialógy medzi autormi a obyvateľmi miest.

Tím DA Nitra
denarchitektury.nr@gmail.com

Kontakt: denarchitektury.nr@gmail.com

Adresa: 

KRUH, z.s. Londýnska 54, 12000 Praha