Aktualizácia ÚPD

Organizátor: 
ZUUPS - Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie - vlastná akcia
Dates: 
streda, 13. november 2019 - 10:00

Je proces zmeny územného pánu pomalý, alebo naopak rýchly? Má sa územný plán vôbec meniť? Kedy stačí zmena a kedy je potrebný nový územný plán?

Pozývame Vás na diskusný seminár

AKTUALIZÁCIA ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE

ktorý sa uskutoční dňa 13.11.2019 v zasadačke MsÚ v Martine od 10.00

Program:

10.00 Otvorenie seminára

10.15 Blok príspevkov od spracovateľov ÚPD

(Prof. Ing. arch. Bohhuš Kováč, PhD., Ing. arch. Matin Baloga, PhD.)

11.00 Blok príspevkov od developerov

(Inštitút urbánneho rozvoja -  Ing. Juraj Suchánek)

11:20 Blok zahraničných partnerov

(AUUP Česká republika)

11.40 Smart GIS

(Ing. Marián Špacír)

12.00 - 12.30 Občerstvenie, káva

12.30 - 14:00 Moderovaná diskusia

14.00 Záver

 

Účasť na seminári potvrdili aj zástupcovia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR.

 

Tešíme sa na Vás!

Adresa: 

Námestie S.H. Vajanského 1, Martin