Súťaž Poprad - Širšie centrum a Nám. sv. Egídia

Predmetom súťaže je vypracovanie konceptu urbanistického riešenia časti centrálnej mestskej zóny (urbanistický okrsok A) vymedzenej plochou pre Územný plán zóny Centrum (ÚPN-Z Centrum) a prípadných priľahlých priestorov a priemet koncepcie do podrobnejšieho riešenia priestoru Námestia sv. Egídia a priľahlých priestorov. Účelom súťaže je nájsť optimálne riešenie, ktoré bude slúžiť ako podklad pre spracovanie Územného plánu zóny Centrum (ÚPN-Z Centrum) podľa ÚPN mesta Poprad so stanovením podrobných regulatívov pre rozvoj územia a rekonštrukciu námestia.

„Uvedená súťaž patrí medzi najlukratívnejšie a najzaujímavejšie súťaže tohto typu, teda urbanisticko-architektonických súťaží, pretože k riešeniu centra 50 tisícového mesta sa nepristupuje každý rok. Myslím si, že pôjde o zaujímavú súťaž a veríme, že sa do nej zapojí čo najviac kolegov nielen zo Slovenska, ale aj zahraničia. Architektom a ich kreativite sme ponechali dostatočný priestor na to, aby priniesli niečo výnimočné pre riešenie centra mesta tak, aby Poprad bol opäť niečím zaujímavý,“ uviedol predseda Rady pre priestorové plánovanie mesta Poprad Martin Baloga.

„Verím, že rozbehnutý proces prinesie dôležité impulzy  pre ďalší rozvoj a využitie nášho námestia. Dúfam, že sa do súťaže zapojí čo najviac uchádzačov a získané návrhy architektonického riešenia budú čo najlepšie,“ doplnil primátor Popradu Jozef Švagerko.

O výsledku súťaže rozhodne súťažná porota, zložená zo zástupcov Slovenskej komory architektov, České komory architektů, Slovenskej technickej univerzity Bratislava a Mesta Poprad.

Termín na odovzdanie súťažných návrhov je 01.10.2018 do 14:00 hod

Výsledky súťaže si môžete pozrieť tu

 

 

Viac