Land-Urbia 2014 Výstava O kraj INE

„Chápanie a zobrazovanie priestoru krajiny určuje pochopenie povahy doby,  názoru spoločnosti  aj jednotlivca“.

Tom Lemaire

 

Zobrazovanie krajiny vo výtvarnom umení je výsledkom vzťahu umelca k svojmu okoliu v ktorom žije alebo ktoré vyhľadáva. Inšpirujú ho tvary a farby, rozmanitosť možností zobrazenia s meniacimi sa podmienkami počasia, osvetlenia počas dňa a tiež atmosféry krajiny podľa jej miesta na zemeguli. V motíve krajiny sa odrážajú procesy ľudského bytia a kosmologické prisvojovanie si prírody . Odrážajú sa v napodobňovaní alebo štylizovaní jej reálného obrazu.

Pôsobenie krajiny na ľudské zmysly vyvoláva v človeku zväčša príjemné pocity a čím je jeho súzvučenie s krajinou intenzívnejšie tým sú pocity hlbšie. Preto má veľa ľudí  rado obraz krajiny aj vo svojom domove a vyhľadávajú jej zobrazenie či už v realistickom alebo štylizovanom prejave.   

Na Slovensku sa takouto tvorbou zaoberá veľa výtvarníkov. U niektorých je to ich špecializácia a niektorí sa v svojom programe krajinou zaoberajú len okrajovo.

Našej verejnosti predstavujeme niekoľko z nich aj na výstave s názvom

o KRAJ ine : about l AND …

Výstava je organizovaná pri príležitosti medzinárodnej konferencie International exhibition and conference LAND-URBIA in Nitra v dňoch 25 – 27. apríla 2014 .

Zúčastnení autori:

Uľjana Zmetáková, maliarka, Milan Lukáč, sochár, Pavol Kráľ, maliar,

Marcela Kupčíková, maliarka,Gabriela Gáspárová-Illéšová, sochárka, Lýdia Jergušová-Vydarená, maliarka.

Počet diel:

Každý autor môže vystaviť cca 6 až 7 diel na plochu 8m2 a do priestoru s veľkosťou podlahovej plochy cca 12m2

Doprava diel na výstavu aj späť je zaistená. Podrobnosti budú autorom oznámené.

 Kurátor výstavy:                                          

Lýdia Jergušová-Vydarená

Budovateľská 13

82108 Bratislava

t- 0918 876334

e-mail: lydia@jergus.eu

za LAND-URBIA : Anna Dobrucká

                                adobrucka@gmail.com