Vyhláška č. 392/2023 Z.z. o obsahu a spôsobe spracovania územnoplánovacej dokumentácie a o územnoplánovacích podkladoch a všeobecných požiadavkách na priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia

nedeľa, 15. október 2023 - 23:30

Vyhláška č.

ECTP-CEU Jesenné Valné zhromaždenie 2023 sa uskutoční v Gdansku (Poľsko) s konferenciou na tému 'Transformácia miest'

Nezmeškajte príležitosť stať sa súčasťou budúcnosti mestského a regionálneho plánovania v Európe. Jesenné Valné zhromaždenie ECTP-CEU sa v roku 2023 uskutoční v Gdansku a bude sprevádzané konferenciou na tému 'Transformácia miest'. Mladí i skúsení plánovači sú pozvaní prispieť svojimi názormi a poznatkami. A to nie je všetko: pripravujeme aj 14. bienále európskych miest a 13. oceňovanie európskych mestských a regionálnych plánovačov v Neapole v roku 2024. Sledujte našu webovú stránku a sociálne médiá pre ďalšie informácie a výzvy na prihlásenie.

Výberové konanie na zástupcu ECTP-CEU v európskych inšittúciách.

Chcete sa angažovať na európskej úrovni a reprezentovať ECTP-CEU v rôznych organizáciách a výboroch? Pozývame vás, aby ste sa prihlásili na reprezentatívne úlohy na obdobie 2024-2028. Na výber je široká škála priorít od teritoriálnej súdržnosti po kultúrne a mestské záležitosti. Prečítajte si dva dôležité listy od prezidentky ECTP-CEU, ktoré podávajú všetky potrebné informácie vrátane podrobných opisov jednotlivých organizácií. Deadline na podanie žiadostí je 30. september 2023. Neváhajte sa zapojiť a priniesť svoju odbornosť na európsku scénu.

Metodické usmernenie 15.7.2023

Upozornenie na prijatú novelu zákona č.50/1976 Zb. – zákon č.195/2023 Z.z. , ktorý je účinný od 01.07.2023.
Keďže novela vo viacerých častiach nebola jednoznačná a priniesla veľa otázok, Úrad pre ÚPaV SR, odbor územného plánovania, ako hlavný metodický orgán pre metodické usmernenie zaslal nasledovné usmernenie:

Stránky