Výberové konanie na zástupcu ECTP-CEU v európskych inšittúciách.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a priatelia,

Obraciam sa na vás s výzvou, aby ste sa prihlásili na zastúpenie ECTP-CEU v rôznych výboroch na celoeurópskej úrovni. Nedávno sme vám napísali a predĺžili sme lehotu na prihlásenie do 30. septembra 2023, takže je dostatok času na prejav vášho záujmu!

V ECTP-CEU tvrdo pracujeme na zvýšení nášho profilu po celej Európe. Jedným zo spôsobov, ako môžeme rozdiel urobiť a vyjadriť naše názory ako plánovači, je prostredníctvom našeho zastúpenia v rôznych celoeurópskych orgánoch, na ktorých máme privilegované pozície. Napísali sme vám o tom a viac informácií nájdete v priloženom pripomínacom liste.

Chceme teraz osloviť našich delegátov, aby sa prihlásili na nejakú pozíciu. Časové nároky nie sú veľké – existuje rozpočet na účasť v Rade Európy a pre výbory EÚ. Niektoré z výborov sa konajú online. Nebojte sa, ak o nich veľa neviete! Je tu mnoho bývalých zástupcov, ktorí vám o tom môžu povedať všetko. Nebojte sa, ak máte pocit, že nemáte čo prispieť! Ak ste plánovač, môžete prispieť len tým, že budete propagovať naše princípy a charty a prinesiete svoje vlastné skúsenosti na stôl.

Je to veľmi odmeňujúce. Nadviažete mnoho nových kontaktov a stretávate nových priateľov z celej Európy a v niektorých prípadoch z celého sveta. Nalieham na vás, aby ste tomu venovali nejakú pozornosť.

Ak chcete vedieť viac o dostupných pozíciách, neváhajte kontaktovať našu sekretárku na ECTP-CEU na e-maile secretariat@ectp-ceu.eu a ona postúpi vašu e-mailovú správu bývalým alebo súčasným zástupcom.

Tešíme sa na vašu odpoveď.

Veľká vďaka

Janet Askew

Originál listu je v prílohe. Uvádzame krátky sumár z priloženého listu:

List je pozvánkou pre súčasných delegátov a čestných prezidentov Generálneho zhromaždenia ECTP-CEU, aby sa prihlásili na reprezentatívne úlohy v rôznych organizáciách na obdobie 2024-2028. V liste sú stanovené tri priority pre takéto zastúpenie, s detailným opisom povahy a financovania pre každú z nich. Prioritné kategórie sú nasledovné:

Priorita 1: Organizácie priamo zapojené do priestorového plánovania v celej Európe, kde je požadované dlhodobé angažovanost.
Priorita 2: Organizácie aktívne v oblastiach súvisiacich s priestorovým plánovaním, kde ECTP-CEU môže ponúknuť svoju odbornosť.
Priorita 3: Ad hoc pozvania z rôznych organizácií, regiónov alebo miest, kde je rozhodnutie o účasti založené na relevancii príspevku ECTP-CEU.
Súčasným zástupcom, ktorých mandát končí na konci roku 2023, sa odporúča znovu sa prihlásiť. Aplikácie by mali obsahovať meno žiadateľa, členskú krajinu, kvalifikácie a až 500 slov, prečo sú vhodní pre danú úlohu.

Termín pre vyjadrenie záujmu je 15. septembra 2023. V liste sú taktiež podrobné informácie o organizáciách prvej priority, ich funkciách a frekvencii stretnutí. Kontakt pre ďalšie otázky a odoslanie prihlášok je uvedený.

Popis jednotlivých inštitúcií:

EU – DG Regio a ďalšie: Zamerané na teritoriálnu súdržnosť a mestské záležitosti v EÚ.
Rada Európy (CEMAT): Zameraná na priestorové/regionálne plánovanie a ľudské práva.
CoR-Coter: Výbor regiónov EÚ, ktorý sa zaoberá regionálnym plánovaním a prepojením s ECTP-CEU.
AESOP: Asociácia európskych škôl plánovania, zastupuje akademických plánovačov v Európe.