BIENÁLE ECTP-CEU

14.bienale európskych urbanistov sa uskutoční počas 3 dní od 22. do 24. apríla 2024 v talianskom Neapole. Súčasťou bienale bude aj medzinárodná odborná konferencia a jarné zasadnutie ECTP-CEU.. Organizátori tohto podujatia žiadajú o rozšírenie tejto informácie tak medzi inštitúciami, ako aj medzi architektmi na voľnej nohe a výskumníkmi v oblasti urbanizmu a regionálneho rozvoja. Termín pre zaslanie stručných abstraktov predkladaných projektov je 18. 12. 2023.
Vstupný poplatok za jeden projekt je 200,- EUR, čo zahrňuje aj vstup na celú konferenciu aj s obedom a kávovými prestávkami. Študenti kandidatúry vied majú špeciálne vstupné 50,- EUR, vrátane vstupu na celú konferenciu a obed, ak budú súhlasiť, že im jedlo poskytnú priamo v priestore konferencie.

Ďalšie informácie získate na web-stránke: https://ectp-ceu,eu/bienalle-2024-call

Vaše otázky zodpovie aj sekretariát ECTP-CEU na bienalle@ectp-ceu.eu