Metodické usmernenie 15.7.2023

Upozornenie na prijatú novelu zákona č.50/1976 Zb. – zákon č.195/2023 Z.z. , ktorý je účinný od 01.07.2023.
Keďže novela vo viacerých častiach nebola jednoznačná a priniesla veľa otázok, Úrad pre ÚPaV SR, odbor územného plánovania, ako hlavný metodický orgán pre metodické usmernenie zaslal nasledovné usmernenie:

Na stiahnutie: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon 2023_7_15_MU_UradUP_k §25 SZ.pdf209.91 KB