Valné zhromaždenie ECTP Bergen 2022

Dňa 13.5.2022 sa uskutočnilo valné zhromaždenie ECTP-CEU (Európskeho združenia priestorových plánovačov) v meste Bergen v Nórsku. Za Slovenskú republiku je členom Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie pri SAS.
Medzi najvýraznejšie body valného zhromaždenia patrilo vystúpenie Alexandra Ševčenka zo spoločnosti Zvidsy na Ukrajine, v ktorom informoval o prípravách na obnovu vojnou zničených miest. Pri plánovaní sa chcú sústrediť na zvýšenie stability miest voči rozličných výzvam, akým musia v súčasnosti čeliť. Nie je to len vojnový konflikt, ale napr. aj pandémia, či klimatická zmena. Spomenul mestá, ktoré boli jednoúčelovo vystavané kvôli priemyselným areálom. Zničením týchto areálov tieto mestá strácajú význam a riešia otázku, čo teraz s nimi. Na záver požiadali o členstvo v ECTP-CEU a poďakoval za pomoc, ktorú im pri týchto neľahkých úlohách poskytujú rozličné organizácie vrátane ECTP-CEU.
Okrem informácie o postupnom napĺňaní EU – Territorial Agenda a spolupráce s Radou Európy je dôležitá informácia, že na konci júna sa v Katowiciach uskutoční WUF – World Urban Forum (Svetové fórum o urbanizme), ktoré je po 11 rokoch opätovne v Európe, kde bude mať ECTP-CEU zastúpenie.
Valné zhromaždenie pokračovalo správou z pracovných skupín, zhrnutím výstupov z piatkovej konferencie na tému Zmena klímy, ktoré bude následne publikované a prípravou projektu Young planners.
Budúce valné zhromaždenie sa uskutoční v Bratislave spolu s konferenciou.

Na stiahnutie: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon Program509.82 KB
PDF icon Celá správa158.57 KB