Cena ZUUPS 2019

Súťaž Cena ZUÚPS 2019 bola vyhlásená Radou Združenia pre urbanizmu s a územné plánovanie na Slovensku ako bienále v júni 2019. Pôvodný termín odovzdania súťažných návrhov do 30.septembra 2019 bol predĺžený do 30. novembra 2019.
Do súťaže boli doručené 3 súťažné návrhy:

 Bezbariérový prístup na Nitriansky hrad (Výťahom na Nitriansky hrad)
Autor: Ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD.;

 Miloslavov – Nové polyfukčné centrum obce
Autori: Ing. arch. Mária Bogárová, Ing. arch. Michal Bogár, Ing. arch. Ema Ruhigová, Ing. arch. Roman Ruhig;

 TrenčínSity – Urbanistická štúdia centra mesta a koncepcia mobility 2012-2018
Autori: Ing. arch. Martin Beďatš, Ing. arch. Dušan Šimun, Ing. Róbert Harmann, dipl. Ing. Peter Gero, Ing. arch. Martin Baloga, PhD., Ing. Peter Rakšányi, PhD., Ing. Igor Ševčík.

Sedemčlenná porota na vyhodnotenie súťažných návrhov, menovaná prezidentom SAS, Ing.arch. Juraj Herrmannom, zasadala 11.decembra 2019. Za predsedu si jej členovia zvolil prof. Ing.arch. Bohumila Kováča, PhD.
Víťazom súťaže sa stal návrh TrenčínSity – Urbanistická štúdia centra mesta a koncepcia mobility 2012-2018. Autorom víťazného projektu porota odporučila, aby jednoznačne oddelili autorský prínos projektového tímu a poznatky uplatnené v projekte získané z iných zdrojov pre prezentáciu projektu medzinárodnej súťaži ECTP-CEU AWARDS.