Členstvo ZUUPS v ECTP

Dňa 25. 4.2015 na generálnom zhromaždení ECTP-CEU v Budapešti bolo na základe prihlášky jednohlasne prijaté ZUUPS za člena ECTP v pozícii pozorovateľ. A oficiálne sa stane plným členom ECTP 17.10.2015 v Dubline. Ako to pre ZUUPS písomne potvrdil Dominique Lancrenon, genrálny tajomník ECTP.

Viac informácii o ECTP.