Samospráva a Slovensko bez bariér 2014-2015

Na nedávnom XXIV. sneme Únie miest Slovenska za účasti zástupcov členských a spolupracujúcich miest, vrcholových predstaviteľov štátnej správy a tretieho sektora i významných zástupcov odbornej, akademickej i privátnej sféry, pani MUDr. Mária Orgonášová slávnostne vyhlásila VIII. etapu súťaže „Samospráva a Slovensko bez bariér 2014-2015“ a účastníci snemu prijali spoločné vyhlásenie – výzvu pre mestá, obce, samosprávne kraje, ale aj ďalších potenciálnych účastníkov, vydavateľov, umelcov, projektantov, predstaviteľov cirkví a cirkevných spoločností, zástupcov sociálnych, zdravotných, kultúrnych a spoločenských zariadení, charitatívnych organizácií, finančných ústavov, nadácií, formálnych i neformálnych občianskych združení i aktívnych jednotlivcov, aby sa zapojili so svojimi projektmi, resp. aktivitami s cieľom maximálne možnej integrácie zdravotne postihnutých osôb, seniorov, či iných marginalizovaných skupín spoločnosti.

Môžete si stiahnuť základnú informáciu o tomto projekte, „Súťažné podmienky“, formulár Prihlášky pre mestá, obce a samosprávne kraje a formulár Prihlášky pre médiá, vydavateľov, umelcov, donorov,... Ako ostatnú prílohu pre inšpiráciu odmenené projekty a aktivity predchádzajúcej VII. etapy súťaže.

Ilustračné fotografie zo snemu a slávnostného vyhlásenia súťaže SBB.

Tešíme sa na Vašu účasť v súťaži.

So srdečným pozdravom

Marian Minarovič
generálny sekretár UMS