XIII. bienale ECTP-CEU: nevyhnutnosť územnoplánovacieho procesu

Cieľom bienale – stretnutia odborníkov, boli najmä diskusie o tvorbe a problémoch udržateľnosti miest. Ide o problematiku, ktorá je už roky najdôležitejšou výzvou pre urbanistov a územných plánovačov. Témou bienale bolo „plánovanie na okraji“. Nešlo však len o okrajové, napr. pobrežné mestá, ale aj o okraje spoločnosti, okraje miest a urbanizovaných území, o výzvy súvisiace s klimatickými zmenami. Išlo predovšetkým o mestá, ktoré sú znevýhodnené tým, že sú situované mimo centier jednotlivých krajín (ako je to aj v prípade Plymouthu).

Udržateľné bývanie

V júni organizova Fa ČVUT v Prahe medzinárodnú konferenciu na tému "Udržatľné bývanie".

Prikladáme link na Zborník z konferencie. Zborník dá sa stiahnuť z linku spolu s ďalšími podkladmi a prezentáciami: https://www.fa.cvut.cz/cs/aktualne/11049-konference-dostupne-bydleni-pro-21-stoleti-hledala-reseni-nalehave-spolecenske-vyzvy

Stránky