Združenie pre lepšiu správu bytových domov

Organizátor: 
Združenie pre lepšiu správu bytových domov
Termín : 
Saturday, 9. February 2019 - 18:15

Združenie pre lepšiu správu bytových domov organizuje v nadväznosti na úspešný kongres LEPŠIA SPRÁVA 2018 (video a referencie), interaktívnu konferenciu s rovnakým názvom LEPŠIA SPRÁVA 2019. Konať sa bude v hoteli Sitno**** vo Vyhniach v dňoch 21. - 22. marca. Cieľovou skupinou sú správcovia bytových domov, mestské bytové podniky a spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov. 

Adresa: 

Združenie pre lepšiu správu bytových domov Štefánikova 23 811 05 Bratislava