Mestský rozmer politík EÚ – kľúčové prvky mestskej agendy EÚ

Generálne riaditeľstvo EK pre regionálny rozvoj otvorilo 18/07/2014  na svojej stránke:

http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/urb_agenda/index_en.cfm

verejnú konzultáciu nazvanú „Mestský rozmer politík EÚ – kľúčové prvky mestskej agendy EÚ“ (http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/urb_agenda/pdf/comm_act_urb_agenda.pdf).

Cieľom konzultácie je získať informácie a návrhy, ktoré by pomohli vo väčšej miere zapojiť agendu mestského rozvoja na národnej a miestnej úrovni do implementácie politík EÚ (download the PDF file of the questionnaire)

Výsledky konzultácií budú zverejnené na internete.

EK vyzýva zainteresované strany, aby svoje odpovede v rámci konzultácie poskytli do 26/09/2014.