Články a informácie

 • Program LAND-URBIA 2013

  Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku pozýva na výstavu LAND-URBIA 2013, ktorej sprievodné akcie predstavujeme v prílohe. Ide o odborno-verejnú diskusiu na tému "ROZVOJ IDENTITY V ÚZEMÍ". Prístup na diskusiu i na prednášky je pre verejnosť zdarma. Ponúkame verejnosti možnosť zapojiť sa do diskusie, klásť prednášajúcim i diskutujúcim otázky.

 • Logo LAND-URBIA 2013

  Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku vypísalo súťaž na logo pre výstavu LAND-URBIA 2013. S potešením konštatujeme, že prišlo 11 súťažných obálok, reálne ich však bolo návrhov viac, pretože niektoré obálky obsahovali viac súťažných návrhov. Komisia zasadala 1.3.2013 a pracovala v zložení: Roberta Štepánková, Mária Horváthová, Lýdia Jergušová-Vydarená, Stanislav Harangozó a Bohumil Kováč.

 • Súťaž Martin - SIM

  ÚHA mesta Martin ku dňu 04.01.2013 vyhlasuje súťaž návrhov „Martin – SIM“, verejnú anonymnú ideovú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov s udelením cien podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  Podrobnejšie údaje o súťaži a kontaktoch sú uvedené v súťažných podmienkach. Súťaž je overená Slovenskou komorou architektov

 • Cena ZUUPS

  Dňa 17.1.2012 bola vo výstavnej sieni D. Jurkoviča v Spolku architektov Slovenska otvorená výstava Cena za urbanizmus 2011. Na výstave sú vystavané prihlásené práce do súťaže, ktorej cieľom je priblížiť širokej verejnosti súčasnú tvorbu architektov - urbanistov i krajinných architektov a tvorbu v oblasti urbanizmu a územného plánovania vôbec.

 • Správa o činnosti za roky 2009-2011

   Rada ZUUPS pracovala v nasledovnom zložení: Ing. A.Dobrucká - predsedníčka, Dr.J.Silvan – tajomník v roku 2009, Ing.arch. M.Šottníková, Ing.arch. J.Komrska, Ing.arch. P.Vaškovič, Ing.arch. M.Baloga – tajomník od roku 2010, Ing.arch. E.Kolár.

  Ďalší aktívni členovia ZUUPS: Prof. B.Kováč, Prof. M.Finka, Ing.arch. A.Mitske, Ing. A.Kollárová, arch. Priehodová, arch. Jakušová a iní.

Pages