Výzva ECTP-CEU

ECTP-CE pripravuje, ako každoročne, aj tohto roku “2020 workshop pre mladých plánovačov“, ktorý sa uskutoční počas jesenného Valného zhromaždenia ECTP-CEU v októbri 2020 v Aténach, Grécko pod heslom „Dedičstvo v plánovacom kontexte“.
V posledných zhruba dvoch dekádach sa úloha kultúrneho dedičstva v mestskom manažmente zmenila, a to z úsilia o inštitucionalizáciu ochrany k lokalitám, v ktorých sa príslušné dedičstvo nachádza v rámci trvale udržateľného rozvoja. Z tohto dôvodu cieľom pripravovaného workshopu bude analyzovať a porozumieť dynamike a interakciám medzi kultúrnym dedičstvom, ochranou, trvalou udržateľnosťou a plánovacím kontextom.
V minulosti boli uvedené ciele v praktickom živote v určitom protiklade. Na druhej strane v mnohých krajinách už existoval konzenzus tým, že v nich dobré plánovanie zodpovedalo aj za ochranu kultúrneho dedičstva. Účastníci “2020 workshopu mladých plánovačov“ budú integrovaní do tamtiež prebiehajúceho Valného zhromaždenia ECTP-CEU. Na záver aténskeho workshopu ECTP-CEU vydá e-knihu so všetkými projektami a prácami, realizovanými a prezentovanými v rámci tohto workshopu. Prezentované práce a projekty treba prihlásiť na ECTP-CEU do 15. apríla 2020 .(js)