Nový územný plán pre Košice

Organizátor: 
mesto Košice
Dates: 
štvrtok, 1. december 2016 - 8:30

Dovoľujeme si Vás pozvať na medzinárodnú konferenciu „Nový územný plán pre Košice a projekt mesta“ na tému „Rieka Hornád v meste Košice“, ktorá sa uskutoční 1.decembra v Košiciach, Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, budova ALFA.

 

Organizátori: Francúzsky inštitút na Slovensku, mesto Košice - Útvar hlavného architekta mesta Košice.

Koncepcia projektu: Alena Kubova-Gauché, architektka a historička Konferencia nadväzuje na program konferencie ktorá sa  konala v Košiciach v máji 2015.

Zámerom konferencie je vytvoriť priestor pre diskusiu s domácimi i zahraničnými odborníkmi. Výsledky diskusie majú prispieť k lepšiemu definovaniu cieľov ako aj  formy nového územného plánu v Košiciach. Cieľom je získať názory popredných domácich i zahraničných odborníkov na konkrétne urbanistické témy s ich aplikáciou na Košice.

Konferencia je súčasťou cyklu konferencií, ktoré Útvar hlavného architekta mesta Košice organizuje spolu s Francúzskym inštitútom na Slovensku k Novému územnému plánu mesta Košice, ktorý v súčasnosti mesto Košice po 40 rokoch opäť zabezpečuje.

Tak ako vo väčšine európskych miest, výstavba sídlisk v  Košiciach viedla k radikálnym zmenám mestskej identity. Zdanlivo paradoxne sa v minulých rokoch stal   podiel rieky na utváraní mesta okrajovým problémom územného plánovania.  Dnes sú to otázky o životnom  štýle v meste, o jeho celistvom ponímaní s príznačným úsilím o dlho udržateľný rozvoj, ktoré nútia k zamysleniu sa nad vzťahom rieka a mesto.

Kľúčovou témou konferencie je prestavba  územia pri rieke Hornád tak, ako ju riešili v logickej a časovej nadväznosti na vypracovanie  zásad a smerov územného rozvoja mesta  autori urbanistickej štúdie.

Jazyky konferencie: slovenčina, francúzština.Konferencia bude simultánne tlmočená.

Na stiahnutie: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon Novy UP a Hornad Kosice.pdf887.57 KB
Adresa: