Zasadnutie Rady ZUUPS

Organizátor: 
ZUUPS - Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie - vlastná akcia
Dates: 
pondelok, 7. november 2016 - 10:30

Pozávame členov ZUUPS na zasadnutie Rady,

 ktorá sa bude konať 7.11. o 10.30 v zasadačke SAS na Panskej 15 v Bratislave.

Program:

1. Správa z valného zhromaždenia ECTP
2. Deklarácia SKSI a vyjadrenie podpory
3. Rôzne

Tešíme sa na stretnutie.
Martin Baloga, tajomník

Adresa: