Usmernenie MDV SR

Friday, 11. January 2019 - 19:00

Metodické usmernenie MDV SR - Metodické usmernenie k označovaniu zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie.

Pages